652/2009

Given i Helsingfors den 21 augusti 2009

Lag om ändring av 2 § i handelskammarlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelskammarlagen av den 1 november 2002 (878/2002) 2 § 3 mom. 4 punkten, sådan den lyder i lag 475/2007, som följer:

2 §
Handelskamrarnas och Centralhandelskammarens offentliga uppgifter

Centralhandelskammaren har till uppgift att


4)sköta de uppgifter som den har ålagts i denna lag, i värdepappersmarknadslagen (495/1989) och i lagen om fastighetsfonder (1173/1997).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 175/2008
EkUB 4/2009
RSv 46/2009

Helsingfors den 21 augusti 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.