650/2009

Given i Helsingfors den 14 augusti 2009

Finansministeriets beslut om ändring av 1 § finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen

I enlighet med finansministeriets beslut

fogas till 1 § i finansministeriets beslut av den 7 september 2006 om samordnad upphandling inom statsförvaltningen (766/2006), sådan den lyder delvis i beslut 594/2008, en ny 7 punkt som följer:

1 §
Produkter och tjänster som anskaffas genom samordnad upphandlig

Följande produkter och tjänster som avses i 1 § i statsrådets förordning om samordnad upphandling inom statsförvaltningen (765/2006) anskaffas genom samordnad upphandling:


7) Data- och telekommunikation

a) datakommunikation och datakommunikationstjänster

b) talabonnemang och samtaltjänster.


Detta beslut träder i kraft den 1 september 2009.

Helsingfors den 14 augusti 2009

Finansminister
Jyrki Katainen

Projektchef
Tomi Hytönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.