648/2009

Given i Helsingfors den 20 augusti 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets svenska språknämnd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 7 december 2000 om statsrådets svenska språknämnd (1037/2000) 5 § samt

ändras 3 § som följer:

3 §
Sammansättning

Nämnden består av en ordförande och en vice ordförande samt högst sex andra medlemmar. Av medlemmarna ska åtminstone en företräda statsrådets translatorsbyrå vid statsrådets kanslis avdelning för förvaltning och sakkunnigtjänster, en laggranskningsenheten vid justitieministeriets lagberedningsavdelning och en svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken.

Nämnden har en sekreterare.


Denna förordning träder i kraft den 24 augusti 2009.

Helsingfors den 20 augusti 2009

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringsråd
Mirja Kurkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.