644/2009

Given i Helsingfors den 14 augusti 2009

Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om upprätthållande av ordning i kollektivtrafik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 juni 1977 om upprätthållande av ordning i kollektivtrafik (472/1977) 3 § 2 mom. och 4 § 1 mom., av dem 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 524/2003, som följer:

3 §

Föraren har rätt att ur trafikmedlet avlägsna en passagerare som orsakar störning och som trots förbud från förarens sida har fortsatt med att orsaka störning. Kan passageraren inte genast avlägsnas, har föraren rätt att vid behov gripa passageraren tills det är möjligt att avlägsna honom eller henne. Passagerare är berättigade att på förarens begäran ge sådant bistånd som behövs för att avlägsna eller gripa en passagerare som orsakar störning. Föraren har också rätt att ta ett i 4 § i ordningslagen (612/2003) avsett berusningsmedel i öppnat eller öppet kärl ifrån en passagerare som intar det och som orsakar störning och trots förbud fortsätter att inta berusningsmedlet i trafikmedlet. Det fråntagna berusningsmedlet ska förstöras bevisligen.


4 §

Om en passagerare ska avlägsnas ur ett trafikmedel eller gripas och genom att göra motstånd försöker undgå detta, eller om någon som intar berusningsmedel i trafikmedlet trots förbud fortsätter att inta berusningsmedlet i öppnat eller öppet kärl, har föraren rätt att använda sådana maktmedel som behövs för att avlägsna eller gripa passageraren eller frånta honom eller henne berusningsmedlet i öppnat eller öppet kärl och som kan anses försvarliga med beaktande av passagerarens uppträdande och övriga omständigheter. Samma rätt har de passagerare som bistår föraren.Denna lag träder i kraft den 1 november 2009.

RP 84/2008
LaUB 11/2009
RSv 95/2009

Helsingfors den 14 augusti 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.