631/2009

Given i Helsingfors den 14 augusti 2009

Lag om ändring av 14 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006) 14 § 2 mom. som följer:

14 §

Om ålderspensionen börjar före det år då företagaren fyller 62 år, omvandlas den med den livslängdskoefficient som fastställts för det år under vilket ålderspensionen började.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 68/2009
ShUB 20/2009
RSv 99/2009

Helsingfors den 14 augusti 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.