626/2009

Given i Nådendal den 7 augusti 2009

Lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

I enlighet med riksdagens beslut

ändras bilagan till lagen av den 29 december 1994 om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994), sådan bilagan lyder i lag 1080/2008, som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2009.

RP 70/2009
FiUB 10/2009
RSv 100/2009
Rådets direktiv 92/84/EEG (31992L0084); EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 29

Nådendal den 7 augusti 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Bilaga

ACCISTABELL
Etylalkoholhalt i volymprocent Produkt-grupp Accisbelopp
Öl
― över 0,5 men högst 2,8 11. 2,20 cent/centiliter etylalkohol
― över 2,8 12. 26,00 cent/centiliter etylalkohol
Viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker
― över 1,2 men högst 2,8 21. 5,50 cent/liter av färdig alkoholdryck
― över 2,8 men högst 5,5 22. 138,00cent/liter av färdig alkoholdryck
― över 5,5 men högst 8 23. 203,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
― över 8 men högst 15 24. 283,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
Viner
― över 15 men högst 18 25. 283,00cent/liter av färdig alkoholdryck
Mellanprodukter
― över 1,2 men högst 15 31. 344,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
― över 15 men högst 22 32. 568,00cent/liter av färdig alkoholdryck
Etylalkohol
produkter som hör till position 2208 i tulltariffen:
― över 1,2 men högst 2,8 41. 2,20 cent/centiliter etylalkohol
― över 2,8 45. 39,40 cent/centiliter etylalkohol
Andra 46. 39,40 cent/centiliter etylalkohol

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.