611/2009

Given i Nådendal den 7 augusti 2009

Lag om ändring av 11 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 11 § 1 mom. som följer:

11 §

Har källskatt inte uppburits, men har på inkomsten innehållits förskott som avses i lagen om förskottsuppbörd, ska det innehållna förskottets belopp dras av från det skattbelopp som den som är skyldig att uppbära skatten ålagts att betala enligt 8 §.Denna lag träder i kraft den 14 augusti 2009.

RP 221/2008
FiUB 7/2009
RSv 66/2009

Nådendal den 7 augusti 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.