603/2009

Given i Helsingfors den 7 augusti 2009

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 21 december 2005 om vissa av Kommunikationsverkets avgifter (1175/2005) 9 § 1 mom., sådan den lyder i förordning 949/2008, som följer:

9 §
Domännamnsavgifter och intygsavgifter för domännamnsregistret

En domännamnsavgift på 15 euro tas ut för beviljande, ändring, överföring och förnyande av domännamn som avses i lagen om domännamn (228/2003) för ett år. En domännamnsavgift på 41 euro tas ut för beviljande, ändring, överföring och förnyande av domännamn för tre år. En domännamnsavgift på 60 euro tas ut för beviljande, ändring, överföring och förnyande av domännamn för fem år.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009.

Förordningen tillämpas även på ärenden som anhängiggjorts innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 augusti 2009

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman
Kaisa Laitinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.