602/2009

Given i Helsingfors den 6 augusti 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om miljöministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i förordningen av den 24 juli 2003 om miljöministeriet (708/2003) 4 § 1 mom., 6 § 4 punkten och 7 § 2 mom., sådana de lyder i förordningen av den 18 december 2008 (1062/2008), som följer:


4 §
Uppläggningen av arbetet

Vid miljöministeriet finns naturmiljöavdelningen, avdelningen för den byggda miljön och miljövårdsavdelningen. Dessutom finns vid ministeriet verksamhetsenheter som står utanför avdelningarna, nämligen förvaltningsenheten, enheten för internationella ärenden och EU-frågor och kommunikationsenheten. I fråga om deras uppgifter och inbördes samarbete samt om hur verksamheten i övrigt skall ordnas föreskrivs i miljöministeriets arbetsordning.


6 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är


4) för informationsdirektören, ekonomidirektören, naturvårdsdirektören, utvecklingsdirektören, dataförvaltningsdirektören, forskningsdirektören och för andra än ovan nämnda råd samt för konsultativa tjänstemän högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde.

7 §
Tillsättning av tjänster

Överdirektörer, regeringsråd, byggnadsråd, råd för internationella ärenden, miljöråd, regionplaneringsråd, bostadsråd, regionförvaltningsråd, lagstiftningsråd, inspektionsråd, informationsdirektörer, ekonomidirektörer, naturvårdsdirektörer, utvecklingsdirektörer, dataförvaltningsdirektörer, forskningsdirektörer, konsultativa tjänstemän och regeringssekreterare utnämns av statsrådet.Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 6 augusti 2009

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Regeringsråd
Riitta Rainio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.