515/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Lag om ändring av 19 § i lagen om överlastavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 14 januari 1982 om överlastavgift (51/1982) 19 § 2 mom., sådant det lyder i lag 170/1996, som följer:

19 §
Närmare stadganden och bestämmelser

Polisstyrelsen kan meddela närmare föreskrifter och anvisningar om utförandet av de uppgifter som hör till polisen enligt denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 58/2009
FvUB 7/2009
RSv 86/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.