Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

514/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Lag om ändring av 100 § i fordonslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002) 100 § som följer:

100 §
Närmare föreskrifter och anvisningar om polisens verksamhet

Polisstyrelsen kan meddela närmare föreskrifter och anvisningar om åtgärder som polisen ska vidta med stöd av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Polisstyrelsen fastställer formuläret för de blanketter som ska användas i samband med åtgärder som i denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den föreskrivs för polisen, med undantag av den rapportblankett enligt 73 § som ska ges vid tekniska vägkontroller.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 58/2009
FvUB 7/2009
RSv 86/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.