504/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Lag om ändring av 16 § i lagen om identitetskort

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 juli 1999 om identitetskort (829/1999) 16 §,

sådan den lyder delvis ändrad i lag 300/2003, som följer:

16 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om förfarandet vid ansökan om identitetskort.

Polisstyrelsen fastställer formuläret för identitetskort och för den ansökningsblankett som ska användas då identitetskort utfärdas, efter att ha hört Folkpensionsanstalten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 58/2009
FvUB 7/2009
RSv 86/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.