501/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Lag om ändring av 10 § i lagen om behandling av berusade

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 8 juni 1973 om behandling av berusade (461/1973) 10 § 2 mom. som följer:

10 §

Lokaler som används som tillnyktringsstationer ska granskas och godkännas av Polisstyrelsen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 58/2009
FvUB 7/2009
RSv 86/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.