487/2009

Given i Helsingfors den 25 juni 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen av den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/1992) 24 § 1 mom., 33 § och 45 § 1 mom.,

sådana de lyder, 24 § 1 mom. i förordning 230/2002, 33 § i förordning 670/1997 och 45 § 1 mom. i förordning 291/1998, som följer:

24 §
Längden på bilar, släpvagnar och kombinationer bestående av dessa

1. Längden på bilar, släpvagnar och kombinationer bestående av dessa

a) buss (kategori M2 och M3) 13,50 m
med minst tre axlar dock 15,00 m
med ledkonstruktion dock 18,75 m
med ledkonstruktion med mer än en led dock 25,25 m
b) annan bil 12,00 m

33 §
Koppling av bil och släpvagn

En bil som är avsedd för dragning av släpvagn ska ha en backspegel på vardera sidan av karosseriet. När en släpvagn kopplas till en dragbil ska det säkerställas att

a) bilens bakre del och släpvagnens konstruktioner eller den första släpvagnens bakre del och den andra släpvagnens främre del inte berör varandra vid normala körförhållanden,

b) bilens backspeglar är så justerade eller bilen har försetts med sådana tilläggsspeglar att föraren kan se längs bilens och släpvagnens eller släpvagnarnas sidor och ge akt på trafik som befinner sig bakom fordonet. I stället för backspegel kan någon annan anordning som möjliggör indirekt sikt också användas,

c) bromsar och lyktor på släpvagnen eller släpvagnarna fungerar enligt bestämmelserna, och

d) bilens och släpvagnens eller släpvagnarnas tryckluftsbromsar är anpassade till varandra enligt bestämmelserna.

45 §
Godstransport

1. Ett fordon får inte lastas så att lasten i sidled skjuter ut över fordonets karosseri eller lastutrymme. Om det inte finns någon lastkorg på fordonet får lasten i lastutrymmet inte överskrida fordonets bredd med mer än 0,35 meter, när denna mäts vid fordonets framaxel. Begränsningarna i detta moment tillämpas dock inte vid transport av båtar.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

Helsingfors den 25 juni 2009

Minister
Liisa Hyssälä

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.