485/2009

Given i Helsingfors den 25 juni 2009

Statsrådets förordning om ändring av 1 § och 1 a § i förordningen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i förordningen av den 17 september 1982 om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (672/1982) 1 § 1 mom. och 1 a §, sådana de lyder, 1 § 1 mom. i förordning 1637/1992 och 1 a § i förordning 837/2001, som följer:

1 §
Räntestödslånets allmänna villkor

Lånetiden för räntestödslån är 25 år räknat från den dag då lånet eller den första posten av lånet togs ut.


1 a §
Räntestödslånets maximibelopp

Beroende på vilken kommun bostaden är belägen kan som räntestödslån godkännas högst en så stor del av reciprocitetslånet som följer:

Kommun där bostaden är belägen Lånets maximibelopp, euro
1. Helsingfors 145 000
2. Esbo, Vanda och Grankulla 125 000
3. Övriga kommuner 100 000

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På lån som tas ut före den 1 juli 2009 tillämpas bestämmelserna dock fortfarande sådana de lyder när denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 25 juni 2009

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Överinspektör
Jorma Pietiläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.