480/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Statsrådets kanslis förordning om ändring av 3 och 32 § i arbetsordningen för statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets kanslis beslut

ändras i arbetsordningen av den 5 april 2007 för statsrådets kansli (394/2007) 3 § 2 mom. och 32 § 4 mom. som följer:

3 §

Politiktjänsterna omfattar

― statsrådets EU-sekretariat, som leds av chefen för EU-sekretariatet,

― statsrådets kommunikationsenhet, som leds av statsrådets kommunikationsdirektör,

― statsrådets sessionsenhet, som leds av understatssekreteraren, samt

― enheten för politikanalys, som leds av chefen för ekonomiska rådets sekretariat.


32 §

Chefen för avdelningen för förvaltning och sakkunnigtjänster ger övriga förordnanden om tjänsteresa för resor som betalas med anslag som anvisats kansliet. Chefen för avdelningen för förvaltning och sakkunnigtjänster ger även dem som hör till statsministerns delegation på arbetsresor reseförordnanden. Chefen för avdelningen för förvaltning och sakkunnigtjänster beviljar tillstånd att använda tjänstebil och att använda egen bil på tjänsteresor.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

Helsingfors den 26 juni 2009

Statsminister
Matti Vanhanen

Specialsakkunnig
Valtteri Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.