471/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Lag om ändring av 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 8 § 1 mom. i lagen av den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968), sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1001/1977, 661/1989, 1539/1992, 321/1997, 511/1998, 1168/2000, 717/2004, 147/2007 och 1077/2008, en ny 4 b-punkt som följer:

8 §

Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro bland andra:


4 b) dividend som enligt 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen ska beskattas som förvärvsinkomst,Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

RP 47/2009
FiUB 8/2009
RSv 81/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.