470/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) en ny 13 a § som följer:

13 a §
Dividend som grundar sig på arbetsinsats

En dividend som enligt 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen ska beskattas som förvärvsinkomst betraktas som sådan ersättning för arbete som avses i 25 § 1 mom. 1 punkten i denna lag, om den inte ska anses som sådan lön som avses i 13 §.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

RP 47/2009
FiUB 8/2009
RSv 81/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.