468/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

fogas till 3 kap. i kommunikationsministeriets förordning av den 12 december 2008 om avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen (950/2008) en ny 20 § som följer:

20 §
Behandlingsavgift för koncessionsansökan

För behandling av i 8 a § i kommunikationsmarknadslagen avsedd koncession, som beviljas för kortvarigt utbud av nättjänster i digitala markbundna masskommunikationsnät tar kommunikationsverket ut en fast behandlingsavgift för koncessionsansökan enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten. Avgiften uppgår till 300 euro.

Kommunikationsverket tar ut behandlingsavgiften enligt 1 mom. även om koncessionsansökan avslås.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

Förordningen tillämpas även på de ärenden som anhängiggjorts innan förordningen trädde i kraft.

Helsingfors den 26 juni 2009

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman
Kaisa Laitinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.