460/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Lag om ändring av hittegodslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i hittegodslagen av den 26 augusti 1988 (778/1988) 22 och 24 § som följer:

22 §
Överlämnande av hittegods till polisen

Identitets- eller tillståndsbevis som utfärdats av polisen eller egendom som det är förbjudet eller det krävs tillstånd av en myndighet att förvärva eller inneha, och som lämnats till en hittegodsbyrå, ska omedelbart överlämnas till polisen.

24 §
Förstörande av hittegods

En hittegodsbyrå ska förstöra egendom som avses i 18 § 1 mom. 1―3 punkten på det sätt som bestäms i 2 mom. i samma paragraf. Identitets- och tillståndsbevis som utfärdats av polisen får dock inte förstöras.


Denna lag träder i kraft den 29 juni 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 234/2008
FvUB 9/2009
RSv 97/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.