416/2009

Given i Helsingfors den 10 juni 2009

Finansministeriets förordning om ändring av 2 § i finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2009

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning av den 11 februari 2009 om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalas innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2009 (74/2009) 2 §, som följer:

2 §

Vid redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2009 används följande utdelning:

Statsskatt 29,74 %
Kommunalskatt 60,39 %
Kyrkoskatt 3,46 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie
― sjukvårdspremie 4,22 %
― dagpenningspremie 2,19 %

Denna förordning träder i kraft den 17 juni 2009.

Den justerade utdelningen tillämpas från och med den redovisning som förrättas i juni 2009, varvid samtidigt de skillnader i redovisningen som föranleds av den utdelning som tillämpades från och med februari 2009 till maj 2009 korrigeras.

Helsingfors den 10 juni 2009

Finansminister
Jyrki Katainen

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.