411/2009

Given i Helsingfors den 12 juni 2009

Lag om ändring av 32 § i livsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006) 32 § 1 mom. som följer:

32 §
Kommunal livsmedelstillsyn

Kommunen ska inom sitt område utöva den tillsyn som avses i denna lag (kommunal livsmedelstillsyn), om inte något annat följer av 30, 31, 34, 42 eller 43 §. I kommunen sköts dessa uppgifter av en nämnd eller av något annat kollegialt organ som utses av kommunen (kommunal tillsynsmyndighet). Det som i denna lag föreskrivs om en kommun gäller också en samkommun och ett samarbetsområde enligt lagen om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet (410/2009).Denna lag träder i kraft den 15 juni 2009.

RP 51/2009
ShUB 13/2009
RSv 64/2009

Helsingfors den 12 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.