405/2009

Given i Helsingfors den 10 juni 2009

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om hygieniska arrangemang och avfallshantering vid stora offentliga tillställningar

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 25 § 1 mom. i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994), sådant det lyder i lag 24/2006:

1 §

Vid stora offentliga tillställningar i vilka över 500 personer förväntas delta samtidigt ska tillräckligt många toaletter med möjlighet till handtvätt reserveras för allmänheten. Avfallshanteringen ska ordnas så att den inte förorsakar sanitära olägenheter. Toaletterna och avfallskärlen ska tömmas på ett hygieniskt sätt och tillräckligt ofta. Närmare bestämmelser om toaletterna finns i bilagan.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2009.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 26 juni 2007 om försäljning av livsmedel utomhus samt om hygieniska arrangemang och avfallshantering vid stora offentliga tillställningar (731/2007).

Helsingfors den 10 juni 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Helena Korpinen

Bilaga

TOALETTER VID STORA OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR

1. Vid stora offentliga tillställningar ska det finnas tillgång till tillräckligt många och lämpligt utrustade toaletter för både män och kvinnor. Toaletterna ska vara ändamålsenligt placerade i olika delar av det område där tillställningen äger rum. På toaletterna eller i deras omedelbara närhet ska det finnas möjlighet till handtvätt eller annan tillräcklig möjlighet att upprätthålla handhygienen. Toaletterna ska tömmas och städas på behörigt sätt. Skyltar som visar var toaletterna finns ska placeras ut på området.

2. Toaletter reserveras enligt tabellen nedan. En toalett ska reserveras för rörelsehindrade för varje påbörjat 1 000-tal personer. Den som arrangerar tillställningen ska vara beredd på att vid behov tillräckligt snabbt ordna flera toaletter till platsen.

3. Femtio procent av herrtoaletterna kan ersättas med motsvarande antal pissoarer.

4. Avvikelser från kraven i denna bilaga kan göras om tillställningens art och platsen där tillställningen äger rum kräver det. Bland annat kan andra allmänna toaletter i närheten eller det att deltagarna är inkvarterade i husbilar eller husvagnar betraktas som faktorer som minskar behovet av toaletter. Antalet toaletter ska på motsvarande sätt utökas bland annat om tillställningen pågår över fem timmar eller om det serveras alkohol vid tillställningen.

5. Avvikelser från de riktgivande antal toaletter som enligt denna bilaga ska finnas tillgängliga kan göras vid andra än stora offentliga tillställningar med beaktande av tillställningens längd och art.

Antal deltagare Damtoaletter Herrtoaletter Av dem för rörelsehindrade
< 50 * 1 1 1
51―250 * 2 2 1
251―500 * 3 3 1
501―750 5 4 1
751―1 000 6 5 1
över 1 000 deltagare, för varje påbörjat 250-tal deltagare +1 +1 1/1 000 deltagare

* riktgivande

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.