393/2009

Given i Helsingfors den 4 juni 2009

Statsrådets förordning om gemensamma elektroniska stödtjänster för service och förvaltning som är avsedda för den offentliga förvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 2 § 4 mom. i lagen av den 15 februari 1991 om statskontoret (305/1991), sådant det lyder i lag 317/2009:

1 §
Gemensamma elektroniska stödtjänster för service och förvaltning

Statskontoret kan tillhandahålla följande gemensamma elektroniska stödtjänster för service och förvaltning som är avsedda för den offentliga förvaltningen:

1) ett medborgarkonto, som utgör en interaktiv kommunikationskanal för elektronisk service för myndigheterna och förvaltningens kunder och där administrativa beslut samlas och sänds till kunderna elektroniskt,

2) en samlad tjänst för elektronisk identifiering, signering och betalning,

3) en portaltjänst för medborgare genom vilken den offentliga förvaltningens tjänster finns tillgängliga på en och samma plats,

4) en blankettjänst för den offentliga förvaltningen genom vilken myndigheterna tillhandahåller interaktiva och andra blanketter för förvaltningens kunder,

5) en tjänst för förmedling och koppling av meddelanden genom vilken uppgifter förmedlas mellan myndigheternas olika datasystem,

6) ett system för konkurrensutsättning inom den offentliga förvaltningen, vilket utgör ett elektroniskt arbetsredskap för upphandlade enheter och företag som lämnar offerter då de sköter upphandlings- och konkurrensutsättningsprocesser.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 juni 2009.

Helsingfors den 4 juni 2009

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Regeringsråd
Miliza Vasiljeff

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.