382/2009

Given i Helsingfors den 29 maj 2009

Lag om ändring av 4 § i lagen om statsgaranti för konstutställningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 maj 1986 om statsgaranti för konstutställningar (411/1986) 4 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1116/2001, som följer:

4 §
Beviljande av statsgaranti

Statsgaranti kan uppgå till högst det belopp som motsvarar utställningsföremålens försäkringsvärde. Den totala garantiansvarigheten för beviljade statsgarantier får samtidigt uppgå till högst 1 000 miljoner euro.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 29/2009
KuUB 2/2009
RSv 40/2009

Helsingfors den 29 maj 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Kultur- och idrottsminister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.