378/2009

Given i Helsingfors den 28 maj 2009

Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om användningsplan i landskapet Åland för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

fogas till 7 § i statsrådets förordning av den 19 december 2002 om användningsplan i landskapet Åland för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession (1158/2002) ett nytt 3 mom. som följer:

7 §
Tredje generationens mobiltelenät

Ett teleföretag som har rätt att utöva GSM-mobilteleverksamhet på frekvensområdena 880–915 MHz och 925–960 MHz samt 1710–1785 MHz och 1805–1880 MHz kan använda dessa frekvenser i samma utsträckning också för UMTS-mobilteleverksamhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 maj 2009

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman
Maaret Suomi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.