361/2009

Given i Helsingfors den 26 maj 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökning om stöd per djur för renskötselåret 2009/2010

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 25 § 3 mom. lagen den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), sådant det lyder i lag 430/2007:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller ansökning om det stöd per djur för renskötselåret 2009/2010 som avses i statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2009/2010 (111/2009).

2 §
Ansökning om stöd

Den stödansökan som avses i denna förordning ska lämnas in till arbets- och näringscentralen eller till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vars verksamhetsområde den sökandes renbeteslag är beläget.

Stödet ska sökas per hushåll genom en skriftlig ansökan.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 juni 2009.

Helsingfors den 26 maj 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Katri Valjakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.