360/2009

Given i Helsingfors den 26 maj 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2009

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 12 februari 2009 om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2009 (76/2009) 1 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller inlämnande av ansökningar samt räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen enligt följande förordningar av statsrådet:

1) statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2009 (40/2009), nedan förordningen om nationellt stöd till södra Finland,

2) statsrådets förordning om nordligt stöd 2009 (41/2009), nedan förordningen om nordligt stöd,

3) statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till miljöstödet för 2009 (42/2009),

4) statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2009 (43/2009),

5) statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2009 (44/2009),

6) statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2009 (45/2009),

7) statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2009 (166/2009),

8) statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2008 (182/2009),

9) statsrådets förordning om nationella stöd som betalas för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2009 (318/2009).


Denna förordning träder i kraft den 3 juni 2009.

Helsingfors den 26 maj 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Katri Valjakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.