356/2009

Given i Helsingfors den 28 maj 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om styrning av investeringsstödet för gårdsbruk 2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 23 oktober 2008 om styrning av investeringsstödet för gårdsbruk 2009 (649/2008) 30 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 303/2009, som följer:

30 §
Ansökningstid

Den första ansökningstiden för investeringsstöd som beviljas 2009 börjar den 31 oktober 2008 och slutar den 9 januari 2009. Den andra ansökningstiden börjar den 15 februari 2009 och slutar den 15 april 2009. Den tredje ansökningstiden, som gäller endast investeringar inom äggproduktionen enligt 7 §, börjar den 13 maj 2009 och slutar den 5 juni 2009. Den fjärde ansökningstiden, som gäller endast investeringar inom svinhushållningen enligt 5 §, börjar den 3 juni 2009 och slutar den 30 juni 2009.Denna förordning träder i kraft den 3 juni 2009.

Helsingfors den 28 maj 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Lantbruksråd
Esko Juvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.