355/2009

Given i Helsingfors den 29 maj 2009

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Vietnam om främjande och skydd av investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och utvecklingsministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde, föreskrivs:

1 §

Den i Hanoi den 21 februari 2008 mellan Republiken Finlands regering och Socialistiska republiken Vietnams regering ingångna överenskommelsen om främjande och skydd av investeringar, som godkänts av riksdagen den 10 mars 2009 och godkänts av republikens president den 24 april 2009 samt beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 4 maj 2009, är i kraft från den 4 juni 2009 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 24 april 2009 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Vietnam om främjande och skydd av investeringar (277/2009) träder i kraft den 4 juni 2009.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 4 juni 2009.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 29/2009)

Helsingfors den 29 maj 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.