335/2009

Given i Helsingfors den 15 maj 2009

Lag om upphävande av 10 och 11 § i lagen om nykterhetsarbete

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 10 och 11 § i lagen av den 19 november 1982 om nykterhetsarbete (828/1982), sådana de lyder, 10 § i lagarna 893/2000 och 531/2001 samt 11 § delvis ändrad i lag 1276/1987.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

RP 40/2009
ShUB 10/2009
RSv 38/2009

Helsingfors den 15 maj 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.