297/2009

Given i Helsingfors den 29 april 2009

Statsrådets förordning om ändring av 4 och 11 § i statsrådets förordning om Museiverket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 19 maj 2004 om Museiverket (407/2004) 4 och 11 §, som följer:

4 §

Vid Museiverket finns en generaldirektör, överdirektör, förvaltningsdirektör, avdelningsföreståndare och andra tjänstemän samt personal i arbetsavtalsförhållande.

11 §

Generaldirektören utnämns av statsrådet utan att tjänsten förklaras ledig. Tjänsten som generaldirektör tillsätts tills vidare eller för en bestämd tid som är högst fem år.

Överdirektören utnämns av undervisningsministeriet. Förvaltningsdirektören och avdelningsföreståndarna utnämns av generaldirektören.

Överdirektören utnämner tjänstemännen och anställer personal i arbetsavtalsförhållande vid Finlands nationalmuseum.

Den övriga personalen utnämns eller anställs av generaldirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Ställföreträdare för generaldirektören utnämns av undervisningsministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 april 2009

Kultur- och idrottsminister
Stefan Wallin

Regeringsråd
Tuula Lybeck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.