290/2009

Given i Helsingfors den 29 april 2009

Statsrådets förordning om upphävande av 9 § 1 mom. 6 punkten i hovrättsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs i hovrättsförordningen av den 18 mars 1994 (211/1994) 9 § 1 mom. 6 punkten, sådan den lyder i förordning 665/2000.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2009.

Helsingfors den 29 april 2009

Justitieminister
Tuija Brax

Lagstiftningsråd
Maarit Leppänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.