271/2009

Given i Helsingfors den 24 april 2009

Lag om ändring av 1 § i lagen om pension för riksdagsmän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § i lagen av den 14 juli 1967 om pension för riksdagsmän (329/1967), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lag 832/2004, som följer:

1 §

En riksdagsledamot och en medlem av statsrådet har rätt till pension av statens medel på det sätt som föreskrivs i denna lag. I denna lag benämns den som innehar eller har innehaft något av dessa uppdrag riksdagsledamot, uppdragen ledamotsuppdrag och den samlade pension de ger rätt till ledamotspension.

Pensionsskyddet för riksdagsledamöter sköts av Statskontoret.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.

RP 217/2008
GrUB 1/2009
RSv 24/2009

Helsingfors den 24 april 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.