252/2009

Given i Helsingfors den 16 april 2009

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om de principer som skall följas i exportgarantiverksamheten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet, ändras i statsrådets förordning av den 20 juni 2001 om de principer som skall följas i exportgarantiverksamheten (558/2001) 1 § 2 mom. c punkten och 2 § som följer:

1 §
Finländskt intresse

Finländskt intresse kan anses föreligga bl.a. i följande fall:

c) investeraren är en sammanslutning som är registrerad i Finland eller en utländsk sammanslutning i vilken finländare har bestämmanderätten och investeringen är till betydlig nytta för den ekonomiska utvecklingen i Finland eller för internationaliseringen av ett litet eller medelstort företag som bedriver affärsverksamhet i Finland, eller


2 §
Täckande av kommersiella risker vid investeringar i utlandet

Exportgaranti som avses i 5 § 2 mom. i lagen om statliga exportgarantier kan beviljas om tillgången på finansiering inte kan tryggas utan en dylik säkerhet och om finansieringen av projektet genomförs så att risken i tillräcklig utsträckning delas med ett internationellt institut för utvecklingsfinansiering eller något annat finansinstitut.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

Helsingfors den 16 april 2009

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Christina Snellman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.