242/2009

Given i Helsingfors den 16 april 2009

Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om produktionsbidrag för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur som betalas för 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 13 december 2007 om produktionsbidrag för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur som betalas för 2008 (1235/2007) 7 § 1 mom. som följer:

7 §
Beloppet av produktionsbidraget

Produktionsbidrag för dikor kan beviljas till ett belopp av högst 104,50 euro för varje stödberättigande diko och kviga per år. Produktionsbidrag för handjur och kvigor av nötkreatur som slaktas kan beviljas till ett belopp av högst 31,80 euro per slaktat djur.Denna förordning träder i kraft den 22 april 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 april 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.