232/2009

Given i Helsingfors den 8 april 2009

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statstjänstemannaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i statstjänstemannaförordningen av den 14 november 1994 (971/1994) det inledande stycket och 1 punkten i 1 §, av dem 1 punkten sådan den lyder i förordning 1209/2007, som följer:

1 §

I 4 § 2 mom. 5 punkten i statstjänstemannalagen (750/1994) avsedda tjänster som chef för ett ämbetsverk som lyder direkt under ett ministerium, vilka inte specificeras i statsbudgeten, är

1) tjänsterna som rektor för Polisyrkeshögskolan, direktör för Polisens teknikcentral, polischef för polisinrättningen i Helsingfors härad, rektor för en statlig räddningsläroanstalt, direktör för inrikesförvaltningens servicecentral, direktör för Förvaltningens IT-central, direktör för Försvarsförvaltningens servicecentral och verkställande direktör för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning,Denna förordning träder i kraft den 16 april 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 april 2009

Minister
Mauri Pekkarinen

Arbetsmarknadsjurist
Jussi Luomajärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.