217/2009

Given i Helsingfors den 2 april 2009

Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 20 november 2008 om resurser för social- och hälsovården år 2009 (728/2008) 8 § som följer:

8 §

Om inte något annat följer av statsbudgeten är statsunderstödet för projekt inom social- och hälsovården år 2009 39 120 000 euro. Av detta belopp riktas 27 990 000 euro till genomförandet av det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården, 9 000 000 euro till anläggningsprojekt inom social- och hälsovården, 2 000 000 euro till ordnandet av stödtjänster för långtidshemlösa personer och 130 000 euro till betalning av ersättning för de extra kostnader som åsamkas nationella aktörer av upprätthållandet av beredskapsverksamhet, av beredskapsutbildning och av deltagande i biståndsverksamhet i katastrofsituationer. Den statsbidrag som beviljas för anläggningsprojekt riktas till de renoveringar av daghem och ålderdomshem som inleds år 2009.


Denna förordning träder i kraft den 9 april 2009.

Helsingfors den 2 april 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Kanslichef
Kari Välimäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.