214/2009

Given i Helsingfors den 2 april 2009

Statsrådets förordning om ändring av 12 och 13 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 31 januari 2008 om nordligt stöd 2008 (64/2008) 12 § 1 mom. och 13 § 3 mom., av dem 13 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 697/2008, som följer:

12 §
Produktionsstöd för mjölk

För mjölk som sökanden år 2008 sålt för att marknadsföras och som godkänts för detta ändamål eller som sökanden har sålt direkt till konsumenterna kan det betalas produktionsstöd för mjölk, till högst följande belopp:

Stödregion cent/liter
C1 8,3
C2 9,1
C2 norr och skärgården 10,1
C3―P1 13,1
C3―P2 14,8
C3―P3, P4 17,4
C4―P4 22,1
C4―P5 31,3

13 §
Stöd som beviljas per djurenhet

Stöd per djurenhet beviljas till högst följande belopp:

Stödregioner/stöd i euro
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Dikor och dikokvigor 295 295 371 446 446 631 631
Tjurar 414 422 498 574 574 759 759
Tackor 390 398 474 935 1049 1225 1225
Hongetter 317 325 342 624 670 684 793
Hästar 383 383 420 383 383 420 420
Svin
Suggor och galtar 288 250 293 293 293 293 293
Slaktsvin och unga avelssvin 286 249 292 292 292 292 292
Hönor, inklusive moderhönor 280 243 293 360 360 360 360
Köttfjäderfän
Broilrar och moderdjur av
köttfjäderfän 234 208 263 263 263 263 263
Övriga köttfjäderfän 253 224 277 277 277 277 277

*) C2p = C2 norr och skärgården

Stödregioner/stödenhetskoefficient
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Dikor och dikokvigor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tjurar 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tackor 1,00 1,00 1,00 0,71 0,71 0,78 0,78
Hongetter 1,00 1,00 1,00 0,71 0,71 0,78 0,78
Hästar 0,73 0,73 0,59 0,73 0,73 0,63 0,63
Svin
Suggor och galtar 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Slaktsvin och unga avelssvin 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Hönor, inklusive moderhönor 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Köttfjäderfän
Broilrar och moderdjur av
köttfjäderfän 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Övriga köttfjäderfän 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

*) C2p = C2 norr och skärgården


Denna förordning träder i kraft den 8 april 2009

Helsingfors den 2 april 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Katri Valjakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.