213/2009

Given i Helsingfors den 2 april 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras 5 § 1 mom., 6 § 3 mom., 9 § 1 mom. och bilaga 2 i statsrådets förordning av den 31 januari 2008 om nationellt stöd till södra Finland 2008 (63/2008), av dem 6 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 696/2008, som följer:

5 §
Produktionsstöd för mjölk

För mjölk som sökanden år 2008 sålt för att marknadsföras och som godkänts för detta ändamål eller som sökanden har sålt direkt till konsumenterna kan det betalas produktionsstöd för mjölk, till högst följande belopp:

Stödregion cent/liter
Yttre skärgården, regionerna A och B 4,4
Fasta Åland 4,4
Övriga A- och B-regioner 3,2

6 §
Stöd som beviljas per djurenhet

Stöd per djurenhet beviljas till högst följande belopp:

Stödregionerna A och B euro/djurenhet
Dikor och dikokvigor 73
Tjurar och stutar 187
Tackor 184
Hongetter 184
Hästar 187
Svin
Suggor och galtar 174
Slaktsvin och unga avelssvin 177
Hönor, inklusive moderhönor 172
Köttfjäderfän
Broilrar och moderdjur av köttfjäderfän 157
Övriga köttfjäderfän 157

9 §
Stöd för slaktade kvigor

Stöd för slaktade kvigor 2008 beviljas till ett belopp av högst 140 euro per slaktat djur.Denna förordning träder i kraft den 8 april 2009.

Helsingfors den 2 april 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Katri Valjakka

Bilaga 2

BEGRÄNSNINGAR I FRÅGA OM MAXIMIBELOPP
stödets belopp, miljoner euro
Mjölk, nötkreatur, tackor och hongetter samt hästar 24,32
Svin 28,73
Hönor, inklusive moderhönor 5,91
Köttfjäderfän 6,08
Växthusproduktion 16,87
Stöd för lagring av trädgårdsprodukter 1,30

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.