204/2009

Given i Helsingfors den 27 mars 2009

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Guernsey samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av finansministern, föreskrivs:

1 §

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden, avtalet om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap, avtalet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik och avtalet för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer, som ingicks i Helsingfors den 28 oktober 2008 mellan Republiken Finland och Guernsey och som godkänts av riksdagen den 11 december 2008 och godkänts av republikens president den 19 december 2008 samt beträffande vilka noterna för deras godkännande utväxlats den 6 mars 2009, träder i kraft den 5 april 2009 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen den 19 december 2008 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Guernsey (922/2008) träder i kraft den 3 april 2009.

3 §

De bestämmelser i avtalen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft såsom förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 3 april 2009.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 21/2009)

Helsingfors den 27 mars 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.