200/2009

Given i Helsingfors den 27 mars 2009

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 8 december 1978 om arbetsgivares socialskyddsavgift (940/1978) 1 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1025/2008, som följer:

1 §

Arbetsgivares socialskyddsavgift är följande:

1) hos privata arbetsgivare

a) 2,00 procent i avgiftsklass I,

b) 4,20 procent i avgiftsklass II,

c) 5,10 procent i avgiftsklass III,

2) 3,05 procent för övriga arbetsgivare.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

Förordningen tillämpas då arbetsgivares socialskyddsavgift erläggs på grundval av lön som betalas efter att förordningen trätt i kraft.

Helsingfors den 27 mars 2009

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.