144/2009

Given i Helsingfors den 13 mars 2009

Lag om upphävande av 7 kap. 4 § i skadeståndslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i skadeståndslagen av den 31 maj 1974 (412/1974) 7 kap. 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1423/1991.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

På ärenden som har inletts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 70/2008
LaUB 16/2008
RSv 5/2009

Helsingfors den 13 mars 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.