128/2009

Given i Helsingfors den 13 mars 2009

Lag om ändring av 7 § i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 1 juli 1988 om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988) 7 § 11 a-punkten, sådan den lyder i lag 762/2004, som följer:

7 §
Ärenden som omfattas av samarbetsförfarandet

Samarbetsförfarandet omfattar


11 a) syftet med, ibruktagandet av och metoderna för kameraövervakning, passerkontroll och annan övervakning med tekniska metoder av personalen, användningen av elektronisk post och datanät samt behandlingen av uppgifter som gäller en tjänstemans och arbetstagares elektroniska post och annan elektronisk kommunikation,Denna lag träder i kraft den 1 juni 2009.

RP 48/2008
KoUB 19/2008
RSv 3/2009

Helsingfors den 13 mars 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.