127/2009

Given i Helsingfors den 13 mars 2009

Lag om ändring av 19 § i lagen om samarbete inom företag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 mars 2007 om samarbete inom företag (334/2007) 19 § 4 punkten som följer:

19 §
Behandling av planer, principer och praxis som grundar sig på annan lagstiftning

Vid samarbetsförhandlingar skall behandlas


4) principerna för användningen av elektronisk post och datanät och behandlingen av uppgifter som gäller en arbetstagares elektroniska post och annan elektronisk kommunikation,Denna lag träder i kraft den 1 juni 2009.

RP 48/2008
KoUB 19/2008
RSv 3/2009

Helsingfors den 13 mars 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.