118/2009

Given i Helsingfors den 10 mars 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk inom ICES delområden 22–24 med fartyg vars längd är över 20 meter och som är registrerade i Finland

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen av den 8 december 1994 on verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §

Fiske efter torsk inom ICES delområden 22–24 förbjuds för fartyg vars igenkänningslängd är över 20 meter och som är registrerade i Finland på grund av att maximifångsten av torsk för i jord- och skogsbruksministeriets förordning (773/2008) om användningen av Finlands torskkvoter för år 2009 1 § 1 punkt avsedda fartyg har fyllts.

Förvaring av torsk som fångats inom ICES delområden 22–24 ombord på ovan i 1 mom. avsedda fartyg samt omlastning och landning av sådan fångst från fartygen är förbjuden efter att denna förordning trätt i kraft.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 13 mars 2009 och gäller till den 31 december 2009.

Helsingfors den 10 mars 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Harri Kukka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.