108/2009

Given i Helsingfors den 3 mars 2009

Arbets- och näringsministeriets förordning om förbud mot djurförsök för kosmetiska produkter

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 och 8 § i lagen av den 21 januari 2005 om kosmetiska produkter (22/2005):

1 §
Djurförsök för testning av kosmetiska produkter

Det förbud mot testning av kosmetiska beståndsdelar och kombinationer av beståndsdelar på djur som avses i 7 § 2 mom. i lagen om kosmetiska produkter träder i kraft den 11 mars 2009.

2 §
Utsläppande på marknaden av kosmetiska produkter som testats på djur

Det förbud mot utsläppande på marknaden av kosmetiska produkter som testats på djur som avses i 8 § i lagen om kosmetiska produkter träder i kraft den 11 mars 2009.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2009.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/15/EG (32003L0066), EUT nr L 66, 11.3.2003, s. 26

Helsingfors den 3 mars 2009

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Överinspektör
Leila Vilhunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.