93/2009

Given i Helsingfors den 26 februari 2009

Statsrådets förordning om upphävande av 24 a § i strålskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs i strålskyddsförordningen av den 20 december 1991 (1512/1991) 24 a §, sådan den lyder i förordning 1598/1994.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009.

Helsingfors den 26 februari 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Helena Korpinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.