90/2009

Given i Helsingfors den 18 februari 2009

Finansministeriets förordning om förfallodagarna för kvarskatt och skogsvårdsavgift som debiteras för 2008

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen den 15 augusti 2005 om skatteuppbörd (609/2005):

1 §
Förfallodagen för kvarskatt

Den första raten av stats-, kommunal- och kyrkoskatt samt försäkrads sjukförsäkringspremie som debiteras för skatteåret 2008 ska betalas senast den 2 december 2009 och den andra raten senast den 2 februari 2010.

2 §
Förfallodagen för skogsvårdsavgift

Skogsvårdsavgiften för 2008 ska betalas senast den 2 december 2009.

3 §
Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 25 februari 2009.

Förordningen tillämpas på annan kvarskatt för skatteåret 2008 än den som påförts sådana samfund som avses i 3 § inkomstskattelagen (1535/1992) och samfällda förmåner som avses i 5 § nämnda lag.

Helsingfors den 18 februari 2009

Finansminister
Jyrki Katainen

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.