70/2009

Given i Helsingfors den 12 februari 2009

Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om övervakning av stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 19 juni 2008 om övervakning av stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013 (418/2008) 13 § 2 mom. som följer:

13 §
Antal nötkreatur och svin

Om det i samband med övervakningen upptäcks att djurantalet avviker från det antal som jordbrukaren har uppgett, ska stödet minskas under den period av räkningsdagar enligt 18 § i förordningen om djurens välbefinnande som avvikelsen gäller.


Denna förordning träder i kraft den 18 februari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 februari 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.